Projektet Tona

Nëpërmjet një stafi të kualifikuar inxhiniero teknik Power ka instaluar paisje dhe sisteme (zgjidhje të plota) të burimeve të ushqimit pranë institucioneve, bizneseve, përfaqesi diplomatike, banka, etj. Një fushë e rëndësishme e aktivitetit të POWER është plotësimi i nevojave të qytetarëve pranë banesave të tyre sidomos me Invertitorë, UPS  dhe Stabilizatorë. Përveç shitjes dhe instalimit një aktivitet i rëndësishëm i POWER është Shërbimi, Mirëmbajtja dhe nëpërmjet laboratorit elektronik dhe riparimi i paisjeve edhe mbas afatit të garancisë.

 • Ministria e Financave (Stabilizatorë, UPS)

 • Universiteti i Tiranës (Sisteme Fotovoltaike)

 • Shërbimi Informativ Kombëtar (Stabilizator 750KVA)

 • Shërbimi Informativ i Ushtrisë (Gjenerator, Stabilizator 150 KVA)

 • NATO (Hqt) (Sistem Vëzhgimi, Alarmi)

 • Ndërmarrja e Distribucionit (Gjenerator 450KVA)

 • Radio Televizioni Shqiptar (Pjesë këmbimi Gjenerator)

 • TV “Rozafa Shkodër” (Gjenerator, stabilizator, Inverter)

 • TV BBF (Gjenerator, stabilizator, Inverter)

 • Banka Kombëtare e Shqipërisë (UPS)

 • Banka “Credins” (Stabilizator, UPS)

 • Konsullata Britanike (Gjenerator, Stabilizator)

 • Firma të ndryshme ndërtimi (Gjeneratorë, Stabilizatorë) etj

 • Ambasada Gjermane (Stabilizator)

 • Ambasada Hungareze (Gjenerator)

 • Ambasada Egjiptiane (Panele Elektrike, Gjenerator)